Doradztwo zawodowe Łódź: doradztwo dla firm, kadry menedżerskie

Pomagam w określeniu potencjału osobistego i zawodowego: kwalifikacji, umiejętności, cech osobowych, mocnych i słabych stron, uzdolnień, osiągnięć, wartości, motywacji, oczekiwań, celów zawodowych.

Na czym polega doradztwo zawodowe?

Wspólnie z Tobą:

  • Określam obszary rozwoju osobistego i zawodowego
  • Daję wsparcie w przygotowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych: CV i listu motywacyjnego
  • Pokazuję praktyczne i skuteczne metody poszukiwania pracy
  • Opracowuję strategię poszukiwania pracy i planowanie ścieżki kariery
  • Solidnie przygotowuję do rozmowy kwalifikacyjnej i uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych

Zobacz też: coaching łódź | psychoterapia łódź | terapia partnerska łódź

doradCA zawodowY