Psychoterapia Łódź dla młodzieży i dorosłych: depresja, jak zarządzać stresem

  • Jesteś w trudnej sytuacji
  • Masz trudności w relacjach z innymi osobami
  • Potrzebujesz pomocy
  • Masz złe relacje z partnerem, dzieckiem, rodzicem, swoim szefem, swoimi współpracownikami
  • Straciłeś pracę
  • Tracisz grunt pod nogami
  • Nic się nie układa
  • Przechodzisz załamanie, śmierć bliskiej osoby, ciężką chorobę

Psychotraumatologii

Psychotraumatologia to cykl kilku spotkań dla osoby dotkniętej traumą, która powstała pod wpływem urazu psychicznego lub szoku, który może powodować zaburzenia psychiczne i somatyczne. Uraz wywołuje reakcję intensywnego strachu, poczucia bezradności bądź koszmaru. Człowiek może doświadczyć takiego urazu bezpośrednio, ale może być też jego świadkiem. Przykłady takich zdarzeń to m.in. przemoc fizyczna i seksualna, niespodziewana śmierć bliskiej osoby, diagnoza choroby zagrażającej życiu, klęski żywiołowe, katastrofa samolotu, działania wojenne. Ze zdarzeniem traumatycznym mamy do czynienia w sytuacji związanej z zagrożeniem życia lub zagrożeniem fizycznej integralności. Większość osób, które doświadczyły traumatycznego wydarzenia powraca do normalnego funkcjonowania. Jednak u pewnej grupy osób wydarzenia takie nie zanikają a powracają ze zdwojoną siłą m.in pojawiają się; wybuchy gniewu i złości, nadmierna czujność, problemy z koncentracją, unikanie miejsc i ludzi przypominających zdarzenie; myślenie o wydarzeniu w trakcie wykonywania innych czynności. Te osoby są szczególnie narażone na PTSD (zespół stresu pourazowego).

Interwencji Kryzysowej

Interwencja kryzysowa to cykl spotkań polegający na udzielaniu osobie doraźnej pomocy w sytuacji kryzysu psychicznego, polegającej na odzyskaniu równowagi psychicznej i zredukowaniu objawów wywołujących stres. Moja rola opiera się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa psychologicznego i fizycznego, ocenie stanu psychicznego, udzieleniu wsparcia, określeniu problemu kryzysu i rekomendacji sposobów radzenia sobie.

Konsultacji psychologicznej

Konsultacje psychologiczne to 90 minutowe spotkanie podczas, którego możesz poruszyć dowolny temat, omówić aktualną sytuację, która jest dla Ciebie problematyczna. W atmosferze bezpieczeństwa i zaufania możesz podzielić się swoimi trudnościami, spojrzeć na sytuację z innej perspektywy i zastanowić się nad rozwiązaniami. Podczas konsultacji możesz przyjrzeć się własnych przeżyciom i uczuciom z uzyskaniem mojego wsparcia. Możliwe jest, aby takie spotkanie było początkiem podjęcia pracy psychoterapeutycznej.

Psychoterapii

Psychoterapia to planowe, intencjonalne, systematyczne oddziaływanie, przy pomocy słowa w ramach naszego kontaktu, w celu osiągnięcia sprecyzowanego celu, przy pomocy różnych metod i technik. Psychoterapia indywidualna to metoda leczenia zaburzeń emocjonalnych i rozwiązywania problemów osobistych środkami psychologicznymi.

Zobacz też: | doradztwo zawodowe łódź | coaching łódź | terapia partnerska łódź

PSYCHOLOG / PSYCHOTRAUMATOLOG