Skuteczna psychoterapia indywidualna w Łodzi

Psychoterapia, Psychotraumatologia, Interwencja kryzysowa, Konsultacja psychologiczna

Potrzebujesz mojej pomocy jeśli:

  • Jesteś w trudnej sytuacji
  • Masz trudności w relacjach z innymi osobami
  • Masz złe relacje z partnerem, dzieckiem, rodzicem, swoim szefem, swoimi współpracownikami
  • Straciłeś pracę
  • Tracisz grunt pod nogami
  • Nic się nie układa
  • Przechodzisz załamanie, śmierć bliskiej osoby, ciężką chorobę
Psychoterapia

Psychoterapia Łódź

Psychoterapia to planowe, intencjonalne, systematyczne oddziaływanie, przy pomocy słowa w ramach naszego kontaktu, w celu osiągnięcia sprecyzowanego celu, przy pomocy różnych metod i technik. Psychoterapia indywidualna to metoda leczenia zaburzeń emocjonalnych i rozwiązywania problemów osobistych środkami psychologicznymi.

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa to cykl spotkań polegający na udzielaniu osobie doraźnej pomocy w sytuacji kryzysu psychicznego, polegającej na odzyskaniu równowagi psychicznej i zredukowaniu objawów wywołujących stres. Moja rola opiera się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa psychologicznego i fizycznego, ocenie stanu psychicznego, udzieleniu wsparcia, określeniu problemu kryzysu i rekomendacji sposobów radzenia sobie.

Psychotraumatologia

Psychotraumatologia to cykl kilku spotkań dla osoby dotkniętej traumą, która powstała pod wpływem urazu psychicznego lub szoku, który może powodować zaburzenia psychiczne i somatyczne. Uraz wywołuje reakcję intensywnego strachu, poczucia bezradności bądź koszmaru. Człowiek może doświadczyć takiego urazu bezpośrednio, ale może być też jego świadkiem. Przykłady takich zdarzeń to m.in. przemoc fizyczna i seksualna, niespodziewana śmierć bliskiej osoby, diagnoza choroby zagrażającej życiu, klęski żywiołowe, katastrofa samolotu, działania wojenne. Ze zdarzeniem traumatycznym mamy do czynienia w sytuacji związanej z zagrożeniem życia lub zagrożeniem fizycznej integralności. Większość osób, które doświadczyły traumatycznego wydarzenia powraca do normalnego funkcjonowania. Jednak u pewnej grupy osób wydarzenia takie nie zanikają, a powracają ze zdwojoną siłą m.in. pojawiają się: wybuchy gniewu i złości, nadmierna czujność, problemy z koncentracją, unikanie miejsc i ludzi przypominających zdarzenie; myślenie o wydarzeniu w trakcie wykonywania innych czynności. Te osoby są szczególnie narażone na PTSD (zespół stresu pourazowego).

Konsultacja psychologiczna

Konsultacje psychologiczne to 90 minutowe spotkanie podczas, którego możesz poruszyć dowolny temat, omówić aktualną sytuację, która jest dla Ciebie problematyczna. W atmosferze bezpieczeństwa i zaufania możesz podzielić się swoimi trudnościami, spojrzeć na sytuację z innej perspektywy i zastanowić się nad rozwiązaniami. Podczas konsultacji możesz przyjrzeć się własnych przeżyciom i uczuciom z uzyskaniem mojego wsparcia. Możliwe jest, aby takie spotkanie było początkiem podjęcia pracy psychoterapeutycznej.

W celu zapewnienia wyższej jakości usług, ta strona używa cookies. Sprawdź politykę prywatności.
Akceptuj