Terapia rodzin w Łodzi

Terapia przeznaczona dla każdego członka rodziny: dla dzieci, rodziców, małżonków, partnerów rodzeństwa.

Kiedy warto zdecydować się na terapię rodzinną?

  • Jeśli w rodzinie jest brak zrozumienia, a jej członkowie izolują się od siebie
  • Występuje brak kontaktu i relacji między jej członkami
  • Łatwo wpada się w błędne koło kłótni, które coraz częściej występują
  • Występują trudności z wyrażaniem i słuchaniem o swoich emocjach, uczuciach, pragnieniach
  • Nastąpiły zmiany w rodzinie, które mają ogromny wpływ na relacje i zachowanie członków, np. rozwód, śmierć członka rodziny, separacje, porzucenie, zmiany otoczenia czy pracy
  • W rodzinie występuje przemoc emocjonalna lub przemoc fizyczna, lub jedna i druga przemoc równocześnie
Terapia rodzinna

Dla kogo terapia rodzinna będzie najlepszym rozwiązaniem?

Terapia rodzinna jest dla każdego – dla dzieci, rodziców, małżonków, partnerów może to być również rodzeństwo, czy rodzina wielopokoleniowa.  Najczęściej jednak terapia rodzinna dotyczy najbliższej rodziny, czyli budowaniu relacji rodzice – dzieci, mąż – żona lub partner – partnerka. Dla rodziców terapia rodzinna to dobry sposób na poprawę kontaktu ze swoimi dziećmi, poszukaniu lepszych rozwiązań kłopotów wychowawczych, a dla dzieci pomoc w zrozumieniu intencji zachowań rodziców. W rozmowach może uczestniczyć cała rodzina, gdyż ważna jest perspektywa każdego z jej członków lub innych osób zainteresowanych pomocą.

Terapia rodzinna - szczegóły

Terapia rodzinna jest formą rozmowy, dialogu między członkami rodziny, w których uczestniczy terapeuta. Celem spotkań jest rozwiązanie zaistniałych konfliktów i problemów, które nie zostały wyjaśnione, a z czasem zaczęły się nawarstwiać. Rolą terapeuty jest nie tyle wskazanie gotowej odpowiedzi, ale spojrzenie z zewnątrz na sytuację, próbując wskazać rodzinom rozwiązanie i zwrócenie uwagi na problem z nieco innej strony.

Tematami terapii rodzinnych są często kłopoty we wzajemnych relacjach, trudne sytuacje w rodzinie, z którymi borykają się jej członkowie, a które mają wpływ na to, jak ze sobą rozmawiają i jak się ze sobą czują. Czasami celem tych rozmów jest to, żeby zrozumieć co się dzieje w rodzinie (czemu jest tak trudno, co jest powodem zmiany w relacjach i wzajemnych stosunkach) i znaleźć najlepsze sposoby radzenia sobie z problemami.

Jak przebiega terapia rodzinna?

Każda rodzina jest inna, każdy jej członek jest indywidualną jednostką, ma inne potrzeby, poglądy, spojrzenie na problem. Nie ma więc jednoznacznej odpowiedzi i jednoznacznej metody terapii rodzinnej. Do każdej rodziny oraz jej członków podchodzę indywidualnie. Podczas pierwszego spotkania przeprowadzam krótki wywiad / rozmowę, aby poznać ogólne spojrzenie każdej osoby, poznać zdanie, pewne cechy charakteru, stosunek do rodziny, relacje, postawę. Na tej podstawie określam dalszą terapię, metody i formy spotkań i proponuję ścieżkę, jaką warto zastosować w terapii rodzinnej.

Pierwsze spotkanie jest dedykowane zapoznaniu się terapeuty z małżonkami. Terapeuta prosi małżonków, aby opowiedzieli o sobie o historii swojego związku i o aktualnej sytuacji.

Każdy z małżonków ma możliwość swobodnego wypowiedzenia się jak ze swojej strony widzi związek i obecną sytuację. Zazwyczaj małżonkowie też informują co skłoniło ich do wizyty, jakie mają oczekiwania wobec siebie, oraz czego oczekują od całego procesu, co chcą, aby w ich życiu uległo zmianie.
Podczas każdorazowego spotkania psychoterapeuta obserwuje, nie ocenia, obserwuje zachowania małżonków, to jak się ze sobą komunikują, jak się do siebie odnoszą. W trakcie takich spotkań małżonkowie są w stanie określić swoje oczekiwania wobec siebie, a także wspólnie znaleźć drogę do lepszego wspólnego życia.
Na pierwszej sesji przedstawiane są również zasady pracy, częstotliwość spotkań (zazwyczaj raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie), zasady płatności.
Po każdym spotkaniu ustala się kwestie związane z ewentualnymi zadaniami jakie otrzymują do realizacji małżonkowie, aby terapia małżeńska była pomocna.

W celu zapewnienia wyższej jakości usług, ta strona używa cookies. Sprawdź politykę prywatności.
Akceptuj